Tallenna PDF-tiedostona: Työmaa- ja taukovaunujen käyttö- ja huolto-ohje

1. YLEISTÄ

Tämä käyttö- ja huolto-ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään valmistamaamme työmaa- ja taukovaunua turvallisesti ja pitkään. Pyydämme tutustumaan ohjeeseen ennen työmaa- ja taukovaunun käyttöönottoa ja noudattamaan siinä olevia vaatimuksia, sillä niiden noudattaminen on vaunulle antamamme vuoden takuun perusta. Kaikilla valmistamillamme perävaunuilla on EY-tyyppihyväksyntä, ja ne vastaavat valmistushetkellä voimassa olleiden EY-direktiivien vaatimuksia.

2. TYÖMAA- JA TAUKOVAUNUN KYTKENTÄ

Asenna työmaa- ja taukovaunun turvavaijeri vetoajoneuvon vetokoukkuun ja tarkista sen kunto. Nosta vaunun kuulakytkin vetoajoneuvon vetokuulan päälle ja paina alaspäin, kunnes kuulakytkin lukittuu ja kuuluu napsahdus. Nostettaessa on huomioitava vaunun paino. Vältä mahdollisia loukkaantumisia. Vaunun kuulakytkimen vihreä merkintä osoittaa, että vaunun kuulakytkin on lukittu (+-asento kuvassa 1).

Kuva 2: tukipyörä kiinnitettynä yläasentoon

  

HUOMIO: jos perävaunun kuulakytkin ei lukkiudu kuvan 1 asentoon, syy siihen on selvitettävä ennen ajamaan lähtöä! Kuulakytkimen tilamerkintöjen selitykset on esitetty kohdassa 2.1. Irrottaaksesi perävaunun kuulakytkimen toimi kohdan 3 mukaisesti. Jos perävaunun kuulakytkin on lukittu kunnolla, käännä tukipyörä 2 kampi 1:n avulla oikeaan asentoon (kuva 2), eli uraan (kuva A kuvassa 2), joka kiinnittää pyörän asennon ajosuunnan kanssa samansuuntaisesti ja estää sen avautumisen itsestään. Avaa sen jälkeen tukipyörän pidike 3 ja nosta tukipyörä yläasentoon kuvan 2 mukaisesti. Tukipyörän ollessa yläasennossa sulje kyseinen pidike, jotta tukipyörä ei putoa alas.

2

Liitä työmaa- ja taukovaunun sähköpistoke vetoajoneuvon pistorasiaan ja tarkista ennen ajoa, että perävaunun valot toimivat. Varmista ennen sähköpistokkeen liittämistä, että pistoke ja pistorasia ovat puhtaat. HUOMIO: älä aloita ajamista, jos perävaunun valot eivät toimi määrätyssä tilassa!

2.1. Kuulakytkimen tilailmaisimet

Punane

Punainen "x"-asento osoittaa, että kuulakytkin on auki.

Roheline

Vihreä "+"-asento osoittaa, että kuulakytkin on kiinnitetty ja se on paikoillaan vetokuulan päällä, ajo on sallittu.

Punane

Punainen "-"-asento osoittaa, että kuulakytkin ei ole kunnolla kiinni, ajo on kielletty. Kuulakytkin ei ole lukittunut vetokuulaan tai kuulakytkin/vetokuula on liian kulunut.

HUOMIO: kuulakytkimen väliasennot - ja + tai + ja x välillä eivät ole sallittuja. Se tarkoittaa, että kuulakytkin tai vetokuula on liian kulunut eikä ajamista saa aloittaa!

3. TYÖMAA- JA TAUKOVAUNUN IRROTTAMINEN JA PAIKALLEEN JÄTTÄMINEN

Työmaa- ja taukovaunu irrottamiseksi:

- käännä tukipyörän pidike auki ja laske tukipyörä maahan. Kiinnitä tukipyörän asento pidikkeellä (katso kuva 2). Tukipyörän korkeus on valittava siten, että perävaunu on vaakasuorassa;

- paina kuulakytkimen varmistinta, vedä kahva ylös ja siirrä kuvassa 3 näytettyyn suuntaan 2, kunnes laite avautuu ja vapauttaa vetokuulan. Nosta perävaunun kuulakytkintä hieman sivulle vetokuulasta. Huomioi perävaunun paino nostettaessa – vältä mahdollista loukkaantumista;

3Kuva 3: kuulakytkimen irrottaminen

- irrota perävaunun turvavaijeri vetoajoneuvon vetokuulasta;

- irrota perävaunun sähköpistoke vetoajoneuvosta ja aseta se perävaunun pistokepidikkeeseen;

- perävaunun pysäköintipaikaksi tulee valita tasainen, kovahko ja luistamaton pinta. Perävaunua ei saa jättää kaltevaan tasoon tai tasoitetulle maanpinnalle, joka on jäänyt alta pehmeäksi;

- kun perävaunun pysäköintipaikka on löytynyt, on asennettava perävaunun tukijalat sekä pyörien jarrukiilat ja lukittava seisontajarru jarrutusasentoon;

- perävaunu on pysäköitävä mahdollisimman vaakasuoraan, jotta ovet ja ikkunat eivät liikkuisi itsestään auki-asennosta eikä ikkunoiden ja ovien reunoihin kerääntynyt vesi tai lumi pääse valumaan vaunuun.

HUOMIO: työmaa- ja taukovaunua ei saa ryhtyä käyttämään eikä sen sisään saa astua ennen kuin perävaunun tukijalat ja pyörien jarrukiilat on asennettu ja seisontajarru on jarrutusasennossa!

4.TYÖMAA- JA TAUKOVAUNUN LASTAAMINEN

Perävaunun suurin sallittu kokonaismassa ja omapaino on ilmoitettu perävaunun rekisteröintitodistuksessa. Perävaunun kantavuus voidaan laskea perävaunun kokonaispainon ja omapainon erotuksena. HUOMIO: perävaunun ylikuormittaminen on kielletty, sillä se voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen liikenteessä ja myös perävaunun osien ennenaikaisen kulumisen, taipumisen tai hajoamisen! Pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, että tietämättömyys kuorman painosta ei vapauta käyttäjää vastuusta sen seurauksista. Takuu ei koske perävaunun vaurioita, joissa on merkkejä ylikuormituksesta, riippumatta siitä, syntyivätkö ne perävaunun ollessa liikkeellä vai paikallaan. Kuorman käsite sisältää myös kaikki säiliöt (vesi, WC jne.), jotka on suljettava, kiinnitettävä ja tyhjennettävä ennen ajon aloittamista. Kuorma on asetettava perävaunuun mahdollisimman tasaisesti ja kiinnitettynä niin, ettei:

se vahingoita ajon aikana vaunua, sen sisustusta tai laitteita;

- ajoneuvon hallittavuus heikkene aiheuttaen seurauksia;

- renkaissa ja pyörän laakereissa ole epätasaista kulumista tai muita vaurioita.

Kuorman sijoittaminen vain perävaunun takaosaan ei ole sallittua, sillä se aiheuttaa auton vetokoukun nousun, minkä vuoksi ajoneuvoyhdistelmä muuttuu ajettaessa erittäin epävakaaksi. Paremman ajovakauden varmistamiseksi on noudatettava kuulakytkimen sallittua kuormitusta. Sen pystykuorma saa olla enintään 10 % perävaunun enimmäismassasta, muttei suurempi kuin kuulakytkimeen merkitty arvo. HUOMIO: työmaa- ja taukovaunuja ei ole tarkoitettu käytettäväksi kuorma-autona kuormien kuljettamiseen! Noudata sallittua enimmäiskantavuutta!

5. ENNEN AJON ALOITTAMISTA

Ennen työmaa- ja taukovaunun kanssa ajamisen aloittamista on tarkistettava:

- kuulakytkimen kunto (katso kuva 1 ja kohta 2.1). On tärkeää varmistaa, että vetoajoneuvon vetokoukun korkeus on standardin DIN 74058 mukaan sallitulla välillä 430 ± 35 mm;

- perävaunun ja vetoajoneuvon kytkennän varmuus. Tarkistettaessa ei saa olla löysyyttä, ja vetoajoneuvon vetokuulan on oltava kokonaan kuulakytkimen sisällä (ks. kohta 2.1);

- onko perävaunun turvavaijeri laitettu vetokoukun päälle ja onko turvavaijeri kunnossa;

- että perävaunun sähköjärjestelmän pistoke on kytketty vetoajoneuvoon ja kaikki perävaunun valot toimivat vaatimustenmukaisesti;

- perävaunun renkaiden kunto, rengaspaine ja pyörien kiinnitys;

- onko perävaunun irrotettavat ja lukittavat osat (mukaan lukien tukijalat ja jarrukiilat) poistettu turvallisesti;

- onko perävaunun seisontajarru vapautettu;

- tukipyörä on nostettava yläasentoon ja sen on oltava ajosuunnan kanssa samansuuntainen;

- onko perävaunun ovet ja ikkunat lukittu kunnolla. Ajaminen perävaunun kanssa, jonka ovia ja ikkunoita ei ole lukittu, on kielletty, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita!

- Tarkista vielä kerran, ettei työmaa- ja taukovaunu ole ylikuormitettu (katso kohta 4) ja ettei sen sisällä ole ihmisiä.

6. TYÖMAA- JA TAUKOVAUNUN KANSSA AJAMINEN

Työmaa- ja taukovaunun kanssa ajettaessa on noudatettava sijaintimaan liikennesääntöjä, joihin on ehdottomasti tutustuttava ennen perävaunun kanssa ajamisen aloittamista. Työmaa- ja taukovaunun kanssa liikkumista koskevat vaatimukset ja sallitut ajo-oikeudet voivat vaihdella eri maissa. Perävaunun kanssa saavat ajaa vain ne, joilla on asianmukainen ajokortti. HUOMIO: varmista perävaunun kanssa peruuttaessasi, ettei sen takana ole ihmisiä ja että peruuttamiseen on riittävästi tilaa! Peruutettaessa perävaunu pyörii vetoajoneuvon vetokuulan ympäri, joten auton ohjauspyörää on käännettävä haluttuun ajosuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Kaarteet tulee ajaa leveästi ja kaistanvaihdossa on huomioitava pidempi etäisyys. Huomioi, että suurisivuiset työmaa- ja taukovaunut voivat häiritä ajoa tuulen vaikutuksesta. HUOMIO: työmaa- ja taukovaunua ei ole tarkoitettu ajoon mäkisessä, kuoppaisessa ja epätasaisessa maastossa ja vaikeissa tieolosuhteissa (voimakas tuuli tai lumi-/vesisade), paksussa mudassa, pehmeällä maaperällä, lumessa tai vedessä.

7. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

7.1. Yleinen huoltaminen ja kunnossapito

Työmaa- ja taukovaunun teknisen kunnon takaamiseksi se on huollettava säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kuljetuksen ajaksi pakatun perävaunun pakkaus (muovi) on poistettava, jos perävaunua säilytetään vastaanottamisen jälkeen ulkona.

Ensimmäisen ajon jälkeen ovien ja ikkunoiden kiinnitykset ja kaikkien kierreliitosten, mukaan lukien pyörän kiinnityspulttien kireys, on tarkastettava ja tarvittaessa kiristettävä uudelleen. Pyöränpulttien normaali kiristysmomentti on 100–120 Nm.

Renkaiden käyttöiän pidentämiseksi renkaassa on ylläpidettävä oikeaa painetta. Jos renkaat kuluvat kohtuuttoman nopeasti, akselin kulma ja rengaspaine on tarkistettava. Rengasmääräykset vaihtelevat maittain, mutta pääsääntöisesti vetoajoneuvossa ja perävaunussa on oltava samantyyppiset renkaat. Kysy jälleenmyyjältä tarkemmat ohjeet. Perävaunun renkaiden ja vanteiden mittojen ja kuormitusindeksin on vastattava valmistajan ilmoittamia parametreja (katso rekisteröintitodistus). Kesä- ja talvirenkaiden vähimmäisurasyvyyden on vastattava sijaintimaan vaatimuksia. Kysy jälleenmyyjältä tarkemmat ohjeet. Työmaa- ja taukovaunussa on huoltovapaat pyöränlaakerit. Jos laakeri on kulunut tai vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi uuteen ja vaurion syy on löydettävä. Yleensä se johtuu perävaunun epätasaisesta kuormituksesta. Kysy jälleenmyyjältä tarkemmat ohjeet.

Viimeistään vuoden kuluttua työmaa- ja taukovaunun ostopäivästä tai 10 000 km:n jälkeen omistaja on velvollinen viemään perävaunun ensimmäiseen huoltoon valmistajalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle. Jatkossa määräaikaishuolto on tehtävä enintään 10 000 km:n välein.

Työmaa- ja taukovaunu on pidettävä puhtaana. Se voidaan pestä säännöllisesti kuten henkilöauto. Tavallinen autonpesuaine sopii myös perävaunun pesuun. Perävaunu on pestävä aina heti suolatulla tiellä ajon jälkeen, sillä liukkaudentorjuntaan käytettävä suola ja muut teiden kunnossapidossa käytettävät aineet voivat aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita perävaunun ulkopintaan, erityisesti sinkittyihin ja galvanoituihin materiaaleihin. Talviolosuhteissa pitkään seisoneen perävaunun katolta on puhdistettava sinne kertynyt lumikerros, jos se on yli 10 cm. Se ehkäisee liiallisesta kuormituksesta johtuvia katon ja seinien vaurioita.

Ovien ja ikkunoiden kiinnijäätymisen estämiseksi niiden tiivisteet on voideltava säännöllisesti erityisellä silikonilla. Oven lukko on puhdistettava ja öljyttävä neljännesvuosittain. Perävaunun jarrujärjestelmä tarvitsee jatkuvaa huoltoa ja oikeaa säätöä, joten suosittelemme, että sen tekee valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja. Kysy jälleenmyyjältä tarkemmat ohjeet. Vetokuulan ja kuulakytkimen kulumisen vähentämiseksi ne on voideltava säännöllisesti säänkestävällä voiteluaineella kuvassa 4 merkityistä kohdista. Se on tehtävä myös silloin, kun kuulakytkin toimii raskaasti.

juhendKuva 4: kuulakytkimen voitelukohdat

Huomio: työmaa- ja taukovaunussa ei saa tehdä tulenarkoja töitä, sillä se pilaa sisustuksen ja voi aiheuttaa perävaunun syttymisen!

Uuden työmaa- ja taukovaunun sinkityt osat ovat aluksi kiiltäviä, mutta haalistuvat ajan myötä, sillä sinkki reagoi ilman sisältämän hapen kanssa. Tämä on normaali hapettumisprosessi, joka tekee sinkkikerroksesta entistä kestävämmän korroosiota vastaan.

7.2 Kaasulaitteiston huolto ja kunnossapito

Jos työmaa- ja taukovaunuusi on asennettu kaasulaite, toimivaltaisen ammattilaisen on tarkastettava ja huollettava se säännöllisesti kerran vuodessa. Kaasutöitä ei saa missään tapauksessa tehdä itse. Lisätietoa tästä löydät kyseisen laitteen käyttö- ja huolto-ohjeesta. Kaasulaitetta ja -laitteistoa koskevien vaatimusten ja turvallisuuden varmistamisesta vastaa aina omistaja. Jos havaitset kaasuvuodon ja tunnet kaasun hajua:

- sulje kaasunsyöttö välittömästi;

- katkaise sähköt perävaunusta;

- tuuleta vaunu avaamalla ikkunat ja ovet;

- älä käytä vaunussa sähköä äläkä tupakoi;

- ihmisten on siirryttävä turvallisen etäisyyden päähän perävaunusta;

- ilmoita vaarasta muille ihmisille ja vaaran ollessa suurempi myös hätäkeskukseen.

Kun kaasujärjestelmän vika on korjattu, valmistajalle on ilmoitettava tapahtuneesta jälleenmyyjän kautta.

7.3. Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito

Sulakepaneelilla varustetun työmaa- ja taukovaunun sähköjärjestelmän tarkastuksen ja korjauksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Sähkötöitä ei saa missään tapauksessa tehdä itse! Sulakepaneelilla varustetun työmaa- ja taukovaunun kytkennässä 220 V ulkoiseen verkkoon on noudatettava paneeliin kiinnitettyjä sähkönsyöttöohjeita.

Sähköjärjestelmässä käytettävien laitteiden (lämmityslaitteet, jääkaapit jne.) käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettava tarkasti näiden laitteiden ja koko sähköjärjestelmän rikkoutumisen välttämiseksi. Perävaunussa saa käyttää ainoastaan niitä sähkölaitteita, jotka on sallittu vaunun sähkökaaviossa. Muut laitteet voivat aiheuttaa sähköjärjestelmän ylikuormitusta ja vaurioita.

Käynnissä olevia sähkölaitteita ei saa jättää ilman valvontaa.

Työmaa- ja taukovaunun kanssa liikkumiseen tarvittavan sähköjärjestelmän pistokkeen ja vetoajoneuvon pistorasian kunto on tarkastettava aina ennen liittämistä niiden mekaanisten vaurioiden ja auton tai perävaunun sähköjärjestelmien toimintahäiriöiden välttämiseksi. Sivuvaloissa olevien lamppujen kannat ja liittimet voivat hapettua ajan myötä, joten ne on tarkastettava säännöllisesti ja puhdistettava tarvittaessa. Suosittelemme, että sen tekee valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja.

7.4 Erityiskäyttöön tarkoitettujen työmaa- ja taukovaunujen huolto ja kunnossapito

Erikoisperävaunun (esim. pikaruoan valmistukseen tarkoitettu perävaunu, WC-perävaunu tms.) tapauksessa on noudatettava yleisten huolto- ja kunnossapitotoimien lisäksi myös paloturvallisuus- ja ilmanvaihtovaatimuksia! Kaikkien teknisten laitteiden (sähkö-, kaasu-, lämmitys- ja vesijärjestelmät ja putkistot jne.) huoltamiseksi ja korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä vain pätevään yritykseen. Kyseisiä töitä ei saa missään tapauksessa tehdä itse!

7.5 Työmaa- ja taukovaunujen muuttaminen, varusteiden ja sisustuksen vaihtaminen

Työmaa- ja taukovaunujen varusteita ja sisustusta voidaan vaihtaa ja muuttaa vain, jos siitä on sovittu valmistajan kanssa etukäteen kirjallisesti. Valmistaja lukee vastaavan ehdotuksen noudattaen kaikkia työmaa- ja taukovaunulle asetettuja teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Työmaa- ja taukovaunujen takuu raukeaa, jos siihen on tehty luvattomia muutoksia tai varusteita ja sisustusta on vaihdettu!

7.6. Työmaa- ja taukovaunun vesijärjestelmä

Perävaunun ja vesijärjestelmän yhdistävän vesijohdon suurin sallittu vedenpaine on 6 baaria. Jos perävaunu yhdistetään vesijohtoon, jonka vedenpaine on suurempi, on käytettävä paineenalennusventtiiliä.

8. TAKUU

Työmaa- ja taukovaunujen takuuaika on 5 vuotta. Ostajan on ilmoitettava edustusliikkeeseen, josta työmaa- ja taukovaunu on ostettu, viimeistään 3 arkipäivän kuluessa sellaisen vian havaitsemisesta, josta hän aikoo esittää takuuvaatimuksen. Myyjälle on annettava mahdollisuus tarkistaa väitetty vika. Jos kyseinen vika kuuluu takuun piiriin, myyjä esittää valmistajalle kirjallisen valituksen sovitussa muodossa. Työmaa- ja taukovaunujen takuuehdot on esitetty AS Respo Haagisedin verkkosivuilla osoitteessa www.respo.ee.

Suurten vahinkojen (luonnonkatastrofit, liikenneonnettomuudet, perävaunujen sisustuksen hajoaminen jne.) korjauskustannusten vähentämiseksi suosittelemme ottamaan työmaa- ja taukovaunulle lisävakuutuksen. Takuu on voimassa vain, jos tämän ohjeen vaatimuksia noudatetaan ja perävaunua huolletaan säännöllisesti.

9. TYÖMAA- JA TAUKOVAUNUN NOSTOLAITE

Nostolaitteella varustetun työmaa- ja taukovaunun nostovälineiden valinnassa tulee ottaa huomioon kaltevuuskulman vaikutus nostosilmukoiden vaadittavaan lujuuteen. Suurin sallittu nostokulma on 120°.