Download PDF: Perävaunujen takuuehdo

RESPO perävaunujen takuuehdot

Nämä takuuehdot ovat AS Respo Haagisedin (jatkossa ”valmistaja”) valmistamien tuotteiden takuun antamisen ja takuukysymysten perusteena. Työmaakoppeihin on voimassa eri takuuehdot J-M-006.

 1. Valmistaja antaa valmistamalleen tuotteelle kahden vuoden takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheiden korjauskulut;
 2. Takuuaika alkaa tuotteen luovutuksesta loppukuluttajalle;
 3. Valmistaja takaa, että tuote vastaa valmistushetkellä voimassa olevissa EY-direktiiveissä annettuja vaatimuksia ja tasoa eikä siinä ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Jos mainittuja vaatimuksia ei ole noudatettu, on valmistaja velvollinen poistamaan ne omalla kustannuksellaan.
 4. Takuu on voimassa, kun ostaja esittää tuotepassin tai alkuperäisen ostodokumentin ja jos tuotteessa on selvästi havaittavissa oleva VIN-koodi ja tapauksessa, jossa ostaja on selvästi todistanut ostoksen alkuperän ja tuotteen ostopäivämäärän.
 5. Takuu ei pääty vaikka tuotteen omistaja vaihtuu.
 6. Takuuseen eivät kuulu seuraavat tapaukset:
 • jos ostaja ei ilmoittanut myyjälle tuotteessa ilmenneestä virheestä/viasta 3 vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta;
 • jos asiakas on jatkanut tuotteen käyttöä virheen/vian havaitsemisen jälkeen.
 • jos ostaja ei tee vian korjaamiseksi yhteistyötä ja jättää esittämättä vaaditut lisätiedot tai todistusmateriaalit eikä esitä täysin täytettyä valituslomaketta V-M-002;
 • jos tuotetta on aiemmin korjattu tai muokattu sopimatta siitä valmistajan kanssa;
 • asiakkaan tai jälleenmyyjän luona väärästä varastoinnista tai säilyttämisestä syntyvät vauriot;
 • luonnollisesta kulumisesta syntyneet muutokset ja vastaavat kuluvat osat (pyörät, jarrupalat/levyt, kumiholkit, vanteet, valot, lamput jne.);
 • käytössä syntyneet vauriot, viat ja virheet, jotka ovat syntyneet käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, perävaunun väärinkäytöstä tai ulkoisista tekijöistä:

-          ylikuorma,

-          puhdistusjäljet,  

-          väärällä rengaspaineella varustettujen renkaiden käyttö,

-          vääränkokoisten ja tarkistamattomilla kiinnityksillä varustettujen renkaiden käyttö,

-          tasapainottamattomista renkaista syntyneet vauriot,

-          sähköjärjestelmän ja keskittimien viat, jotka ovat syntyneet, kun perävaunu on upotettu liian syvään veteen.

-          irtohiekka, tiesuola ja muut kemialliset aineet,

-          tuli, vandalismi tai varkaus, luonnononnettomuudet.

 • kytkentälaitteen väärästä yhdistämisestä syntyneet viat.
 • mekaaniset vauriot, jotka on havaittu sen jälkeen, kun tuote on luovutettu asiakkaalle;
 • asiakkaan tuotteeseen lisäämistä yksityiskohdista tai tuotteen rakennemuutoksista syntyneet viat.
 • viat, jotka ovat syntyneet käytettäessä tuotetta, joka ei ole läpäissyt katsastusta;
 • käytettävien materiaalien luonnollisten ominaisuuksien vuoksi syntyneet muutokset tai ympäristövaikutteista syntyneet viat (maali-, tai pintakerroksen ikääntyminen, haalistuminen, sinkittyjen materiaalien pintavirheet jne.).
 • takuuajan ylittäneet tuotteet.
 1. Virheiden tai vikojen poistaminen takuuaikana tapahtuu yhdellä seuraavista tavoista:
 • viallisen/virheellisen yksityiskohdan tai tuotteen korjaus;
 • viallisen/virheellisen yksityiskohdan tai tuotteen korvaaminen uudella.
 1. Jokaisesta takuutapahtumasta tulee koostaa kirjallinen valituslomake V-M-002. (löydettävissä Respo Haagisedin kotisivuilta www.respo.ee).
 2. Takuutapahtuman kanssa tulee kääntyä perävaunun myyneen juridisen henkilön puoleen.
 3. Valmistaja antaa vastauksen valituksiin 5 vuorokauden kuluessa, monimutkaisemmissa teknistä asiantuntemusta vaativissa tapauksissa tulosten selviämisen jälkeen.
 4. Takuun puitteissa vaihdetun tai korjatun yksityiskohdan takuu on voimassa niin kauan, kuin tuotteen takuu.
 5. Kaikki vaihdetut yksityiskohdat, osat tai tuote kokonaisuudessaan siirtyvät valmistajan omaisuudeksi täydentävän teknisen tarkastuksen tekemiseksi.
 6. Takuuremontin teossa voidaan käyttää vain alkuperäisosia ja -yksityiskohtia.
 7. Takuun voimassaoloaikana havaittujen virheiden poistamisen järjestää tuotteen myynyt myyntiedustus tai jälleenmyyjä, sen järjestämiseksi otetaan yhteyttä valmistajaan jatkotoimenpiteiden suorittamiseksi.
 8. Tuotteen kuljetus takuuremontin tapahtumapaikkaan ja takaisin tapahtuu ostajan kustannuksella.
 9. Remonttiin tai huoltoon tuodun tuotteen tulee olla tyhjä ja puhdas, muutoin työntekijä ei ota sitä vastaan. Lisäpuhdistus- tai huoltotyön ilmetessä kattaa sen kustannukset omistaja.
 10. Jälleenmyyjän myyntiä edeltävän tarkastuksen aikana löytämät viat poistetaan näiden ehtojen mukaisesti.
 11. Jälleenmyyjä on velvollinen tarkastamaan saapuneiden tuotteiden laadun ja määrän vastaanottohetkellä ja ilmoittamaan löydetyistä vastaamattomuuksista ja osapuutteista valmistajalle viimeistään 3 vuorokauden kuluessa. Jälleenmyyjän tulee vahvistaa kuljetuksessa syntyneet viat ennen tuotteiden purkua. Purun jälkeen vastuu tuotteiden tilasta siirtyy jälleenmyyjälle.