Vihreä Energia

uus

Näinä päivinä, meidän ekologisen jalanjälkemme vähentäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Kestävään kehitykseen voidaan ottaa osaa ymmärtämällä biodiversiteetin ja luontoystävällisen kulutuksen tärkeys. Edistämällä ympäristöystävällistä ajattelutapaa takaamme puhtaamman luonnon itsellemme ja tuleville sukupolville.

Kuluttajien ympäristötietoisuus on lisääntymässä ja ympäristöystävällisiä tuotteita sekä palveluita suositaan yhä enemmän. Tämä on selvästi nouseva trendi kaikkialla maailmassa. Ekotuotteet ovat saaneet vahvan kilpailuedun muuttamalla kuluttajien valintoja.

Kuluttajien toiveet tulee täydentää myös valmistajiin, minkä vuoksi olemme Respo:ssa asettaneet tavoitteeksemme tehdä toiminnastamme ympäristöystävällisempää. Tätä ajatellen olemme tehneet päätöksen käyttää vihreää energiaa kaikessa tuotannossamme.

Vihreää energiaa tuotetaan 100% uusiutuvista energialähteistä, pääasiassa aurinko-, tuuli- ja vesivoimasta. Sähkön tuotanto uusiutuvista energialähteistä vähentää ilmaan pääsevän hiilidioksidin määrää, takaa paremman elinympäristön ja vahvistaa taloutta luomalla uusia työpaikkoja. Mitä enemmän vihreää energiaa käytetään, sitä suurempi on uusiutuvan energian osuus sähkön kokonaistuotannosta ja sitä paremmin sitä on mahdollista ylläpitää kaikille ihmisille ja luonnolle.

Uusiutumattomien luonnonvarojen hiljalleen hylkääminen on erittäin tärkeää jokaisen maan kestävän kehityksen kannalta. Voimme osallistua tähän suuntaukseen jokaisella tietoisella valinnallamme.

Valitsemalla Respo-perävaunun voit olla varma, että tuet kestävää kulutusta ja edistät ympäristöystävällistä ajattelutapaa. 

Tallenna Respo Haagised AS:lle luovutettu vihreä sertifikaatti.

Green Energy